Valoració del finançament

Sobre aquest projecte

Per tal de no tenir problemes financers a l’hora de realitzar l’obra i donar comoditat als propietaris i així no incrementar excessivament la quota a pagar i poder realitzar l’obra lo més aviat possible, es pot escollir una forma de pagament més a llarg termini mitjançant una operació de finançament amb una entitat financera. Hi ha diferents opcions (línies de finançament) per poder-ho portar a terme.
Link d’interès:
http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores

Date

20 November

Category
Rehabilitació i reparació