Seguiment i control del projecte a executar

Sobre aquest projecte

Seguiment de les obres per tal d’acomplir els plaços establerts i realitzar els pagaments pertinents.

Date

20 November

Category
Rehabilitació i reparació