Contacte amb els industrials i valoració de pressupostos

Sobre aquest projecte

Sol.licitar pressupostos a diferents industrials
Valoració dels presssupostos amb la comunitat de propietaris o amb el President si s’escau per tal d’escollir el més adient

Date

20 November

Category
Rehabilitació i reparació