Política de privacitat

Política de privacitat

Per donar compliment al que estableix la Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general de la pàgina web Finquesbatlle.cat (en endavant website ) propietat de:

 

  • Finques Batlle

  • CIF:

  • Domicili Social: Carrer Antoni Guix i Ribelles Nau nº 5 (Polígon Quatre Pilans), Lleida 25190

  • Telèfon: 699462545

  • Correu electrònic: info@finquesbatlle.cat

 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Finques Batlle informa que totes les dades de caràcter personal que els Usuaris facilitin a través del lloc web, passaran a formar part del fitxer automatitzat de Finques Batlle, degudament legalitzat i legitimat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent Finques Batlle el seu Titular i Responsable.

La finalitat del fitxer és realitzar la gestió dels Usuaris, així com permetre la localització i comunicació amb els mateixos per tal de gestionar les consultes formulades per aquests o bé per al correcte manteniment de les relacions comercials o professionals que hi pugui haver.

Finques Batlle garanteix la protecció i privacitat de les dades aportades pels usuaris implantant les mesures de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal recollides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i dirigides a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes.

 

Tot i l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives pertinents, els Usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

El subministrament de dades personals errònies o falses o la no acceptació de la present “Política de Protecció de Dades” suposa la impossibilitat de rebre la correcta atenció per part de Finques Batlle a les consultes, sol·licituds, dubtes, suggeriments o qualsevol tipus de comunicació que hi hagués pogut realitzar l’Usuari, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en dret.

Finques Batlle és l’únic destinatari de les dades.

Els Usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició personalment, a través d’un dels següents procediments:

  • Mitjançant escrit presentat en el domicili social a dalt indicat, especificant el dret a exercir i aportant còpia del DNI o un altre document acreditatiu.

  • Mitjançant escrit dirigit a info@finquesbatlle.cat especificant el dret a exercir i adjuntant còpia del DNI o un altre document acreditatiu del sol·licitant.

 

Modificació dels acords

Finques Batlle es reserva el dret de modificar la Política de Protecció de Dades de forma discrecional, sempre d’acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes immediats a la data de publicació d’aquesta modificació en la pàgina web.