Obligacions de les Comunitats de Propietaris II

Obligacions de les Comunitats de Propietaris II

16:59 29 Març in Sin categoría
0 Comentaris

Els Administradors de Finques Col·legiats proposen a l’Agència Tributària mesures per agilitzar les obligacions fiscals de les comunitats de propietaris

22/02/2017
Els Administradors de Finques Col·legiats, per facilitar el seu coneixement i oferir la màxima col3laboració a l’Agència Tributària, estant informant a les Comunitats de Propietaris que gestionen sobre la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que estableixen l’ús de mitjans electrònics com a únic sistema per que la comunitat de Propietaris es relacioni amb les Administracions Públiques. En el suposat de que no es compleixi amb aquesta obligació, seran responsables la pròpia Comunitat i el President, i el seu incompliment comportaria una important sanció econòmica. Tot i la labor d’informació i divulgació que es realitza, l’Administració Tributària no valora l’aportació dels Administradors de Finques ni té en consideració les peculiaritats de les Comunitats de Propietaris de la qual la seva gestió econòmica es complicarà notòriament.

L’actuació professional dels Administradors de Finques Col·legiats es desenvolupa, fonamentalment, en l’àmbit de l’habitatge, les comunitats de propietaris i les urbanitzacions. Per aquest motiu, el CGCAFE ha proposat a l’Agència Estatal d’Administració Tributària que la manera més àgil de que les comunits de propietaris comencin a complir amb la seva obligació de rebre les notificacions telemàticament i agilitzar, al mateix temps, l’execució de les seves obligacions fiscals, seria atorgant representació dels Administradors de Finques Col·legiats, els quals obtindrien directament el certificat digital el qual quedaria vinculat al del propi Administrador de Finques Col·legiat perquè fos aquest el que rebi totes les notificacions a través del seu propi certificat digital.

Amb aquesta mesura, l’Administrador de Finques Col·legiat representaria a la Comunitat de Propietaris per personar-se davant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o davant de qualsevol organisme per aportar la documentació i firmar tots els documents que fossin necessaris per l’obtenció del certificat d’usuari per les relacions amb l’Administració.

Sense comentaris

Deixa'ns un comentari