El nombre d’hipoteques sobre habitatges es dispara.