grup-batlle-sole

Estudi global sobre la morositat en comunitats de propietaris a Espanya

13:04 03 Octubre in Sin categoría
0 Comentaris

L’observatori de les Comunitats de Propietaris ha realitzat el “4t Estudi Global sobre la morositat en les comunitats de propietaris a Espanya” a través d’un sistema directe d’enquestes contestades pels administradors de finques col·legiats i presidents de comunitats de propietaris. D’aquest estudi s’obté que els nivells d’impagament per morositat suportats per les comunitats de propietaris es van incrementar, en l’exercici 2014, en un 3,15% respecte l’any anterior, fins a arribar als 1.854.710.000 d’euros, davant els 1.798.000.000 d’euros corresponents a l’any 2013.

 

Per comunitats autònomes els majors increments s'han produït a Castella-la Manxa (8,8%), Múrcia (8,6%), Aragó (5,98%), Canàries (5,76%) i Cantàbria (5,5 %), que se situen per sobre de la mitjana nacional. I la major morositat es presenta a Ceuta i Melilla, amb un 11,5% i 10,5% respectivament. Per la seva banda, les comunitats que han registrat un menor increment de la morositat, fins i tot alguna en negatiu, han estat: Galícia (- 1,37%), Navarra (-0,33%), Astúries (0,56%), Castella-Lleó (1,07%) i Catalunya (1,18%).

 

Referent a l’exercici 2015, i davant les dades del segon trimestre, previsiblement el deute pateixi un lleuger increment. Tanmateix això, la recuperació del deute ja existent seguirà generant problemes econòmics en els propers anys a les comunitats de propietaris.

 

Pel que fa al període mitjà de cobrament per part de les comunitats de propietaris en 2014, aquest s’ha mantingut pràcticament igual que el 2013, oscil·lant entre els 118 i 220 dies com a mitjana entre els diferents territoris enfront dels 114 i 220 dies de 2013, situant-se la mitjana nacional en 169 dies el 2014, enfront dels 176 dies de 2013.

 

Respecte al percentatge de deute que s'abona en fase extrajudicial -fase amistosament, s'ha mantingut, en 2014, en percentatges propers al 25-30% respecte a l'any 2013, que se situava en el 29,22%.

 

És important assenyalar que del parc de més de 25 milions d’habitatges que hi ha a Espanya, la meitat té més de 30 anys i una cinquena part, més de 50 anys -uns tres milions d’habitatges- Això suposa una oportunitat per al creixement de la activitat econòmica i l’estalvi energètic dels nostres edificis, però des de l’Observatori s’alerta del greu problema que suposa incrementar la pressió sobre la liquiditat dels comuners, dels quals el 40,9% no podrien assumir cap cost extraordinari relacionat amb les derrames per la rehabilitació. Es fa necessari, per tant, un esquema de subvencions públiques adequat, crèdits bancaris a baix interès i una major col·laboració entre les empreses de rehabilitació, els propietaris dels habitatges i les diferents administracions públiques.

 

En comparació amb l’any anterior, destaca com ha pujat el percentatge de morosos amb problemes econòmics (5%), el d’entitats financeres, societats immobiliàries i entitats públiques de gestió (5%), havent disminuït, segons les dades, en la tipologia de morosos intencionals i professionals (-10%).

Sense comentaris

Deixa'ns un comentari