Author: Batlle

Aprovada pel Congrés la Llei contra les ocupacions il·legals d’habitatges

09:41 15 juny in Notícies
0 Comentaris

La denominada "Llei antiocupacions" ha estat publicada al BOE núm. 142 de data 12 de juny  i entrarà en vigor el pròxim 2 de juliol, després de ser ratificada pel Senat. Aquesta modificació legislativa pretén acabar amb el calvari judicial que han d'afrontar les persones que es troben per sorpresa...

Nou impost sobre els actius no productius de les Persones Jurídiques

15:00 31 maig in Sin categoría
0 Comentaris

Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos...